Caterpillar 铰接式倾卸卡车 740 Tier 3 B1P (2008 并迟于)

您的Caterpillar 铰接式倾卸卡车 740 Tier 3 B1P (2008 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 C15 Acert

  润滑油容量: 40 升
   
 • 中央差速器

  润滑油容量: 67 升
   
 • 主传动装置

  润滑油容量: 5 升 (每个轮毂)
   
 • 传动箱

  润滑油容量: 19 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 66 升
   
 • 变速器 + 液力变矩器

  润滑油容量: 72 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 67 升
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 80 升
   
 • 制动/起重机系统

  润滑油容量: 233 升
   
 • 转向系统

  润滑油容量: 97 升