Caterpillar 铰接式倾卸卡车 D300D 5MG (1992-1995)

您的Caterpillar 铰接式倾卸卡车 D300D 5MG (1992-1995)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

  润滑油容量: 34 升
   
 • 中央差速器

   
 • 中桥轮毂减速装置

   
 • 传动箱

   
 • 分流器齿轮箱(六轮驱动)

   
 • 分离结构四轮驱动,六轮驱动

   
 • 前桥主传动装置

   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 30 升
   
 • 变速器 Powershift

  润滑油容量: 35 升
   
 • 后桥主传动装置

   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 30 升
   
 • 尾轴

   
 • 液压系统

  润滑油容量: 150 升 (液压油箱)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 传动线路万向节

   
 • 传动线路中部轴承组

   
 • 传动装置挂钩