Caterpillar 沥青铺路机 AP/BG AP-1000F AC4 (2015 并迟于)

您的Caterpillar 沥青铺路机 AP/BG AP-1000F AC4 (2015 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 C7.1 ACERT, Tier 4F

  润滑油容量: 16 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 219,6 升 (液压油箱)
   
 • 行走减速装置

  润滑油容量: 3,6 升 (每个)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 45,4 升
   
 • 传送带行星传动装置,拖曳

  润滑油容量: 0,66 升
   
 • 传送带行星传动装置,螺旋

  润滑油容量: 0,66 升
   
 • 发电机/泵传动装置

  润滑油容量: 11 升
   
 • 选择性催化还原系统 (SCR)

  润滑油容量: 17,5 升