Caterpillar 反铲式装载机 428 6TC (1985-1990)

您的Caterpillar 反铲式装载机 428 6TC (1985-1990)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

  润滑油容量: 7 升
   
 • 前桥主传动装置

  润滑油容量: 0,75 升 (每个轮毂)
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 7,5 升
   
 • 变速器 + 液力变矩器

  润滑油容量: 10 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 18,5 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 38 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 21 升
   
 • 加长杆