Caterpillar 反铲式装载机 428E DPH (2005 并迟于)

您的Caterpillar 反铲式装载机 428E DPH (2005 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 C4.4

  润滑油容量: 7,6 升
   
 • 前桥主传动装置

  润滑油容量: 0,7 升 (每侧)
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 11 升
   
 • 变速器

  润滑油容量: 18,5 升
   
 • 后桥主传动装置

  润滑油容量: 1,7 升 (每侧)
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 16,5 升, 润滑油容量: 0,5 升 (特殊附加装置)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 40 升 (液压油箱), 润滑油容量: 79-99 升 (系统)
   
 • 液压制动系统

  润滑油容量: 0,7 升
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 23,6 升, 润滑油容量: 25,5 升 (+ 加热器)