Caterpillar 反铲式装载机 444E (2004-2011)

您的Caterpillar 反铲式装载机 444E (2004-2011)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

  润滑油容量: 7,3 升
   
 • 前桥主传动装置

  润滑油容量: 0,7 升 (每侧)
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 11 升, 润滑油容量: 14 升 (+ 等尺寸轮胎)
   
 • 变速器

  润滑油容量: 18,5 升
   
 • 变速器 Powershift

  润滑油容量: 19 升
   
 • 后桥主传动装置

  润滑油容量: 1,6 升 (每侧)
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 16-16,5 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 40 升
   
 • 液压制动系统

  润滑油容量: 0,7 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 23,1-25,3 升