Caterpillar 推土机/履带式牵引车 D11R (1996-2008)

您的Caterpillar 推土机/履带式牵引车 D11R (1996-2008)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 3508B

  润滑油容量: 106 升, 润滑油容量: 38 升 (装有附加油箱)
   
 • 变速器

  润滑油容量: 344 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 227,8 升
   
 • 行走减速装置

  润滑油容量: 30 升 (每个)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 238,8 升
   
 • 反冲弹簧装置

  润滑油容量: 95 升
   
 • 枢轴

  润滑油容量: 51 升