Caterpillar 推土机/履带式牵引车 D6K2 Tier 4i/Stage IIIB MXK (2013 并迟于)

您的Caterpillar 推土机/履带式牵引车 D6K2 Tier 4i/Stage IIIB MXK (2013 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 C6.6 Acert

  润滑油容量: 16,5 升
   
 • 履带滚子

   
 • 液压系统

  润滑油容量: 58 升 (液压油箱), 润滑油容量: 80 升 (系统)
   
 • 绞盘

  润滑油容量: 4,7 升
   
 • 行走减速装置

  润滑油容量: 15 升 (每个)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 32,5 升 (系统)
   
 • 履带惰轮

   
 • 履带销