Caterpillar 推土机/履带式牵引车 D8R 系列 II 6YZ (2001-2005)

您的Caterpillar 推土机/履带式牵引车 D8R 系列 II 6YZ (2001-2005)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 3406E ATAAC

  润滑油容量: 37 升
   
 • 变速器

  润滑油容量: 155 升
   
 • 履带滚子

   
 • 液压系统

  润滑油容量: 72 升 (液压油箱)
   
 • 绞盘

  润滑油容量: 15 升
   
 • 行走减速装置

  润滑油容量: 12,5 升 (每个)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 83,5 升
   
 • 反冲弹簧装置

  润滑油容量: 65 升 (每个)
   
 • 履带惰轮

   
 • 枢轴

  润滑油容量: 40 升
   
 • 轮毂,可变式风扇

  润滑油容量: 3,1 升