Caterpillar 推土机/履带式牵引车 D8T J8B (2004 并迟于)

您的Caterpillar 推土机/履带式牵引车 D8T J8B (2004 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 C15 Acert

  润滑油容量: 34 升, 过滤器端盖: 3 升
   
 • 变速器 Powershift

  润滑油容量: 155 升
   
 • 履带滚子

   
 • 液压系统

  润滑油容量: 75 升 (油箱)
   
 • 绞盘

  润滑油容量: 15 升
   
 • 行走减速装置

  润滑油容量: 13 升 (每个轮毂)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 75 升
   
 • 反冲弹簧装置

  润滑油容量: 37 升 (每侧)
   
 • 履带惰轮

   
 • 履带滚子框架枢轴轴承

   
 • 平衡杆支架销

   
 • 枢轴

  润滑油容量: 44 升
   
 • 转向架座圈引脚