Caterpillar 伐木归堆机 TK371

您的Caterpillar 伐木归堆机 TK371应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 3126

  润滑油容量: 31 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 52 升
   
 • 变速器

  润滑油容量: 3,8 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 52 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 300 升
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 45 升
   
 • 泵传动装置

  润滑油容量: 3,8 升