Caterpillar 伐木归堆机 TK721 102 (2003 并迟于)

您的Caterpillar 伐木归堆机 TK721 102 (2003 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 C9 Acert

  润滑油容量: 39 升
   
 • 履带滚子

   
 • 摆动减速装置

  润滑油容量: 10 升
   
 • 摆动齿轮

  润滑油容量: 21,4 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 262 升 (液压油箱)
   
 • 行走减速装置

  润滑油容量: 6 升 (每个)
   
 • 液压发动机盖翻转系统

  润滑油容量: 5 升 (液压油箱)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 36 升
   
 • 履带惰轮

   
 • 轮毂,可变式风扇

  润滑油容量: 0,65-1,22 升