Caterpillar 林木摇摆机 325D FM Tier 3 C8L (2006-2011)

您的Caterpillar 林木摇摆机 325D FM Tier 3 C8L (2006-2011)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 C7 Acert

  润滑油容量: 34 升
   
 • 履带滚子

   
 • 摆动减速装置

  润滑油容量: 10 升
   
 • 摆动齿轮

  润滑油容量: 21,4 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 245 升 (更改容量)
   
 • 行走减速装置

  润滑油容量: 8 升 (每个)
   
 • 液压驾驶室翻转系统

  润滑油容量: 7,2 升
   
 • 中央润滑系统

   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 30 升
   
 • 履带惰轮

   
 • 履带滚子框架反冲弹簧

   
 • 枢轴轴承

   
 • 轮毂,可变式风扇

  润滑油容量: 1,3 升