Caterpillar 短材集运机 554 TGH00001 -> (2006 并迟于)

您的Caterpillar 短材集运机 554 TGH00001 -> (2006 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 3054E ATAAC

  润滑油容量: 9 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 11 升
   
 • 变速器

  润滑油容量: 4,5 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 11 升
   
 • 后转向架

  润滑油容量: 50 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 95 升 (液压油箱)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 26 升
   
 • 传动箱,木材装载机

  润滑油容量: 4 升