Caterpillar 迷你挖掘机 308E2 CR SB TMX (2013 并迟于)

您的Caterpillar 迷你挖掘机 308E2 CR SB TMX (2013 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 C3.3B DIT Tier 4i

  润滑油容量: 11 升
   
 • 履带滚子

   
 • 液压系统

  润滑油容量: 51 升 (更改容量)
   
 • 行走减速装置

  润滑油容量: 1 升 (每个)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 14 升, 润滑油容量: 1 升 (储存罐)
   
 • 履带惰轮

   
 • 履带滚子框架反冲弹簧

   
 • 履带滚子框架枢轴轴承