Caterpillar 平地机 14H NA 7WJ (1996-2005)

您的Caterpillar 平地机 14H NA 7WJ (1996-2005)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 3176C ATAAC

  润滑油容量: 29 升
   
 • 变速器

  润滑油容量: 67 升
   
 • 差速器

   
 • 液压系统

  润滑油容量: 55 升 (油箱)
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 45 升
   
 • 串联传动装置

  润滑油容量: 97 升 (每侧)
   
 • 转盘驱动装置

  润滑油容量: 7,5 升
   
 • 轮轴壳,前桥

  润滑油容量: 0,9 升