Caterpillar Off highway tractors 777G RDR (2012 并迟于)

您的Caterpillar Off highway tractors 777G RDR (2012 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 C32 Acert

  润滑油容量: 109 升
   
 • 变速器 7/1

  润滑油容量: 246 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 227 升, 润滑油容量: 379 升 (+ 轮毂减速装置)
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 76 升
   
 • 液压系统,起重机 + 制动器

  润滑油容量: 219 升 (液压油箱)
   
 • 液压转向系统

  润滑油容量: 54 升
   
 • 中央润滑系统

   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 车轮轴承,前桥

  润滑油容量: 7,5 升
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 240 升