Caterpillar 刚性倾卸卡车 775D (1998-2001)

您的Caterpillar 刚性倾卸卡车 775D (1998-2001)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 3412E

  润滑油容量: 68 升
   
 • 主传动装置

   
 • 变速器 Powershift

  润滑油容量: 53 升 (仅机油盘), 润滑油容量: 72 升 (完成)
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 155 升 (+ 轮毂减速装置)
   
 • 液压系统,起重机 + 制动器

  润滑油容量: 307 升 (完成), 润滑油容量: 133 升 (液压油箱)
   
 • 液压转向系统

  润滑油容量: 60 升 (完成), 润滑油容量: 34 升 (液压油箱)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 151 升
   
 • 悬架气缸