Caterpillar 刚性倾卸卡车 793F SSP (2012 并迟于)

您的Caterpillar 刚性倾卸卡车 793F SSP (2012 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 C175-16

  润滑油容量: 312 升
   
 • 变速器 Powershift

  润滑油容量: 209 升 (+ 液力变矩器)
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 984 升 (+ 轮毂减速装置)
   
 • 液压系统,电梯

  润滑油容量: 1,6 升
   
 • 液压系统,起重机 + 制动器

  润滑油容量: 1315 升 (系统)
   
 • 液压转向系统

  润滑油容量: 290 升 (系统)
   
 • 润滑泵,电动汽车润滑油系统

  润滑油容量: 0,44 升
   
 • 润滑点/润滑嘴,其他部件

   
 • 车轮轴承,前桥

  润滑油容量: 30 升
   
 • 风扇传动轴承

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 1074 升