Caterpillar 伸缩臂搬运车 RT/TH TH82 3KN

您的Caterpillar 伸缩臂搬运车 RT/TH TH82 3KN应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Caterpillar 3054

  润滑油容量: 8,5 升
   
 • 传动箱

  润滑油容量: 1 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 7 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 1 升
   
 • 变速器

  润滑油容量: 12 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 7 升
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 1 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 136 升 (液压油箱)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 22 升
   
 • 行车制动系统

  润滑油容量: 0,7 升