Caterpillar 履带式挖掘机 320D Tier 3 BWW (2006-2011)

您的Caterpillar 履带式挖掘机 320D Tier 3 BWW (2006-2011)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 C6.4 ACERT

  润滑油容量: 30 升
   
 • 主传动装置

  润滑油容量: 8 升 (每个轮毂)
   
 • 履带滚子

   
 • 摆动减速装置

  润滑油容量: 8 升
   
 • 摆动齿轮

  润滑油容量: 22 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 138 升 (总量)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 25 升, 润滑油容量: 1,5 升 (储存罐)
   
 • 履带惰轮