Caterpillar 振捣夯 CB/CC/CD/CP/CS CS-323C 1EN/DAR 3054C (2004 并迟于)

您的Caterpillar 振捣夯 CB/CC/CD/CP/CS CS-323C 1EN/DAR 3054C (2004 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 3054C

  润滑油容量: 8,5 升
   
 • 前桥主传动装置

  润滑油容量: 2,5 升
   
 • 后桥主传动装置

  润滑油容量: 1,5 升 (每个)
   
 • 后桥限滑差速器

  润滑油容量: 2,5 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 75,5 升
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 20,8 升
   
 • 偏重式外壳

  润滑油容量: 53 升
   
 • 振动支架

   
 • 转鼓支架轴承

  润滑油容量: 0,85 升