Caterpillar 轮式推土机 834H (2007 并迟于)

您的Caterpillar 轮式推土机 834H (2007 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 C18 ACERT MEUI

  润滑油容量: 60 升
   
 • 前桥主传动装置

   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 186 升 (+ 轮毂减速装置), 润滑油容量: 10 升 (油冷却器)
   
 • 变速器 Powershift

  润滑油容量: 83 升
   
 • 后桥主传动装置

   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 186 升 (+ 轮毂减速装置), 润滑油容量: 10 升 (油冷却器)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 137 升 (液压油箱), 润滑油容量: 240 升 (系统)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 91 升