Caterpillar 轮式挖掘机 214B

您的Caterpillar 轮式挖掘机 214B应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

  润滑油容量: 15 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 330 升
   
 • 转向轴差速器

  润滑油容量: 10 升
   
 • 轮毂减速装置

  润滑油容量: 2,5 升 (每个轮毂)
   
 • 驱动桥

  润滑油容量: 15 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 30 升