Caterpillar 轮式挖掘机 M316C BDX00001-02000 (2005 并迟于)

您的Caterpillar 轮式挖掘机 M316C BDX00001-02000 (2005 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒

  润滑油容量: 16 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 8,5 升
   
 • 变速器

  润滑油容量: 2,5 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 11 升
   
 • 差速器,前桥,宽式

  润滑油容量: 10 升
   
 • 差速器,后桥,宽式

  润滑油容量: 12 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 230 升 (干式填充), 润滑油容量: 135 升 (油箱)
   
 • 轮毂减速装置

  润滑油容量: 2,5 升
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 39 升