Caterpillar 轮式挖掘机 M320F F2W (2014 并迟于)

您的Caterpillar 轮式挖掘机 M320F F2W (2014 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 C7.1 ACERT, Tier 4F

  润滑油容量: 17 升
   
 • 主传动装置

  润滑油容量: 2,5 升 (每个)
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 10,5 升
   
 • 变速器

  润滑油容量: 2,5 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 14 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 154 升 (维修填充)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 37 升
   
 • 选择性催化还原系统 (SCR)

  润滑油容量: 34,5 升