Caterpillar 轮式挖掘机 M322C BDY, H2E, H2G (2005 并迟于)

您的Caterpillar 轮式挖掘机 M322C BDY, H2E, H2G (2005 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

  润滑油容量: 16 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 11 升
   
 • 变速器

  润滑油容量: 2,5 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 14,5 升
   
 • 差速器 + 轮毂减速装置

  润滑油容量: 2,5 升
   
 • 摆动齿轮

  润滑油容量: 9 kg
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 255 升 (油箱), 润滑油容量: 350 升 (系统)
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 40 升