Caterpillar 轮式挖掘机 M325B BGN (2005 并迟于)

您的Caterpillar 轮式挖掘机 M325B BGN (2005 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 C7 Acert

  润滑油容量: 20 升
   
 • 前桥主传动装置

  润滑油容量: 3 升 (每侧)
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 20 升
   
 • 变速器

  润滑油容量: 17 升
   
 • 后桥主传动装置

  润滑油容量: 7,2 升 (每侧)
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 17 升
   
 • 摆动齿轮

  润滑油容量: 21,2 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 150 升 (油箱), 润滑油容量: 310 升 (系统)
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 1,5 升 (储存罐), 润滑油容量: 31,5 升 (系统)