Caterpillar 轮式装载机 904H Mitsubishi S4Q2-T (2008 并迟于)

您的Caterpillar 轮式装载机 904H Mitsubishi S4Q2-T (2008 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Mitsubishi S4Q2-T

  润滑油容量: 7,5 升
   
 • 传动箱

  润滑油容量: 0,3 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 4 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,5 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 4 升
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,5 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 43 升 (液压油箱)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 8 升