Caterpillar 轮式装载机 930H Caterpillar C6.6 ACERT (2007 并迟于)

您的Caterpillar 轮式装载机 930H Caterpillar C6.6 ACERT (2007 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 C6.6 Acert

  润滑油容量: 16 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 26,5 升 (+ 轮毂减速装置)
   
 • 前桥轮毂减速装置

   
 • 变速器 Powershift

  润滑油容量: 34,5 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 26,5 升 (+ 轮毂减速装置)
   
 • 后桥轮毂减速装置

   
 • 液压系统

  润滑油容量: 70 升, 润滑油容量: 148 升 (总量)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 42 升