Caterpillar 轮式装载机 970F Caterpillar 3306 DITA (1993-1999)

您的Caterpillar 轮式装载机 970F Caterpillar 3306 DITA (1993-1999)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 3306 DITA

  润滑油容量: 29 升
   
 • 变速器 Powershift

  润滑油容量: 60 升
   
 • 差速器,前桥 + 后桥

  润滑油容量: 47 升 (每个)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 140 升 (液压油箱), 润滑油容量: 205 升 (液压系统包括油箱)
   
 • 液压制动系统

   
 • 下部斗销

   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 下部斗销,已润滑

   
 • 主传动装置,前桥 + 后桥

   
 • 转向齿轮装置