Caterpillar 轮式装载机 993K (LWA) Caterpillar C32 ACERT (2012 并迟于)

您的Caterpillar 轮式装载机 993K (LWA) Caterpillar C32 ACERT (2012 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 C32 Acert

  润滑油容量: 120 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 475 升 (+ 轮毂减速装置), 润滑油容量: 7 升 (LS 附加装置)
   
 • 变速器 Powershift

  润滑油容量: 170 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 485 升 (+ 轮毂减速装置), 润滑油容量: 7 升 (LS 附加装置)
   
 • 液压操纵系统 + 风扇传动电机

  润滑油容量: 475 升 (液压油箱)
   
 • 液压转向和制动系统

  润滑油容量: 185 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 296 升