Caterpillar 轮式装载机 994D Caterpillar 3516B (1999-2005)

您的Caterpillar 轮式装载机 994D Caterpillar 3516B (1999-2005)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 3516B

  润滑油容量: 200 升
   
 • 变速器 Powershift

  润滑油容量: 350 升
   
 • 差速器,前桥 + 后桥

  润滑油容量: 621 升 (每个)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 623 升 (机具)
   
 • 液压制动系统

   
 • 下部斗销

   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 下部斗销,已润滑

   
 • 主传动装置,前桥 + 后桥

   
 • 转向齿轮装置