JCB 铰接式倾卸卡车 714 Tier 3 1304500-> (2011 并迟于)

您的JCB 铰接式倾卸卡车 714 Tier 3 1304500-> (2011 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 Cummins QSB6.7

  润滑油容量: 14 升
   
 • 前桥差速器 Graziano PR 12

  润滑油容量: 33 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 6 升 (每个轮毂)
   
 • 变速器 ZF 6WG160 6/3

  润滑油容量: 35 升 (干式填充)
   
 • 后桥差速器 Graziano PR 12

  润滑油容量: 33 升
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 6 升 (每个轮毂)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 119 升 (液压油箱)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 30 升
   
 • 中央枢轴

  润滑油容量: 3,3 升