JCB 伸缩臂搬运车 530-95

您的JCB 伸缩臂搬运车 530-95应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

  润滑油容量: 10 升
   
 • 传动轴/转向轴

   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 18 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 2 升 (每个轮毂)
   
 • 变速器 Brockhouse DR.44

  润滑油容量: 22 升
   
 • 变速器 JCB

  润滑油容量: 22 升
   
 • 变速器 Powershift/ShuttleReverser/Warner

  润滑油容量: 15 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 13 升
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 2 升 (每个轮毂)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 152 升
   
 • 液压制动系统

   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 润滑点/润滑嘴,伸缩滑动面

   
 • 冷却系统