JCB 履带式挖掘机 JS-330 NL Isuzu AH-6HK1X Stage IIIA/T3 (2006-2012)

您的JCB 履带式挖掘机 JS-330 NL Isuzu AH-6HK1X Stage IIIA/T3 (2006-2012)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 Isuzu AH-6HK1X

  润滑油容量: 38 升
   
 • 履带滚子

   
 • 摆动减速装置

  润滑油容量: 14,5 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 152 升 (液压油箱), 润滑油容量: 320 升 (液压系统包括油箱)
   
 • 行走减速装置

  润滑油容量: 8,5 升 (每个)
   
 • 摆动齿轮箱,润滑套件

   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 履带惰轮

   
 • 摆动环轮齿