Kubota 履带式挖掘机 K/KH/KX/U KX91-3 (2002-2005)

您的Kubota 履带式挖掘机 K/KH/KX/U KX91-3 (2002-2005)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Kubota D1503-M

  润滑油容量: 6,6 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 41 升, 润滑油容量: 33 升 (液压油箱)
   
 • 行走减速装置

  润滑油容量: 0,6 升 (每个)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 5,6 升