Kubota 实用型多功能车 RTV RTV1100 Kubota D1105 (2009 并迟于)

您的Kubota 实用型多功能车 RTV RTV1100 Kubota D1105 (2009 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Kubota D1105

  润滑油容量: 4,1 升, 过滤器端盖: 0,3 升
   
 • 前桥差速器 (4x4)

  润滑油容量: 0,6 升
   
 • 变速器,流体静力学无级 VHT

  润滑油容量: 11 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 18 升 (液压油箱)
   
 • 转向节箱,前桥 (4x4)

  润滑油容量: 0,15 升 (每个)
   
 • 液压制动系统

  润滑油容量: 0,87 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 5,2 升