Kubota 轮式挖掘机 KW/R4 KW16W 4WD

您的Kubota 轮式挖掘机 KW/R4 KW16W 4WD应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Kubota

   
 • 传动箱

   
 • 前桥差速器

   
 • 动力转向

   
 • 变速器

   
 • 后桥差速器

   
 • 摆动减速装置

   
 • 液压系统

   
 • 行走减速装置

   
 • 润滑点/润滑嘴