Kubota 轮式装载机 R R310 Kubota V1305-E (2000-2013)

您的Kubota 轮式装载机 R R310 Kubota V1305-E (2000-2013)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Kubota V1305-E

   
 • 前桥差速器

   
 • 后桥差速器

   
 • 液压系统

   
 • 液压制动系统

   
 • 润滑点/润滑嘴