Manitou Mani 装载机 ML ML 425 FC

您的Manitou Mani 装载机 ML ML 425 FC应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒

  润滑油容量: 8,5 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 34,8 升
   
 • 变速器

  润滑油容量: 18 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 6 升
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 1 升 (每个轮毂)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 110 升
   
 • 润滑点/润滑嘴