Manitou Maniscopic MT MT 932 涡轮机系统 1

您的Manitou Maniscopic MT MT 932 涡轮机系统 1应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

  润滑油容量: 7,75 升
   
 • 万向节,变速器

   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 7 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,75 升
   
 • 变速器

  润滑油容量: 9 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 7 升
   
 • 后桥振荡器

   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,75 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 125 升 (油箱)
   
 • 转角齿轮箱

  润滑油容量: 2,25 升
   
 • 液压制动系统

   
 • 润滑点/润滑嘴,其他部件

   
 • 润滑点/润滑嘴,吊杆

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 23,5 升