Manitou MC MC 20 H

您的Manitou MC MC 20 H应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

   
 • 传动箱

   
 • 前桥差速器

   
 • 前桥轮毂减速装置

   
 • 液压系统

   
 • 静液压变速器

   
 • 传动轴,静液压泵

   
 • 液压制动系统

   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 桅杆滑动装置