Manitou 伸缩臂搬运车 MHT MHT 7140 T-E3 Mercedes Benz OM 904 LA

您的Manitou 伸缩臂搬运车 MHT MHT 7140 T-E3 Mercedes Benz OM 904 LA应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Mercedes-Benz OM904LA

  润滑油容量: 15,8 升
   
 • 前桥差速器 OMCI

  润滑油容量: 35 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 6 升 (每个轮毂)
   
 • 后桥差速器 OMCI

  润滑油容量: 35 升
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 6 升 (每个轮毂)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 200 升 (液压油箱)
   
 • 齿轮箱 Dana 2/2

  润滑油容量: 4,4 升
   
 • 液压制动系统

  润滑油容量: 1 升
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 16 升