Manitou 伸缩式工作平台 150 ATS 系列 2 (直到 2004)

您的Manitou 伸缩式工作平台 150 ATS 系列 2 (直到 2004)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

  润滑油容量: 5 升
   
 • 传动箱

  润滑油容量: 0,6 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 10 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,8 升 (每个轮毂)
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 10 升
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,7 升 (每个轮毂)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 75 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 10 升
   
 • 转塔齿圈齿距