Manitou 轮式装载机 AL AL120

您的Manitou 轮式装载机 AL AL120应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

  润滑油容量: 10 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,9 升 (每个)
   
 • 前桥限滑差速器

  润滑油容量: 4,2 升 (20 km/h 版本), 润滑油容量: 3,8 升 (30 km/h 版本)
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,9 升 (每个)
   
 • 后桥限滑差速器

  润滑油容量: 5,1 升 (20 km/h 版本), 润滑油容量: 5,5 升 (30 km/h 版本)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 100 升 (更改容量)
   
 • 液压制动系统

   
 • 润滑点/润滑嘴