INDUSTRI

I industrien må høyest mulig grad av kontinuitet, effektivitet og pålitelighet garanteres. Det å bruke riktig smøremiddel spiller en nøkkelrolle i så måte.

Tunge belastninger og ekstreme temperaturer krever premium smøremidler som ‘kan ta juling’. Kroon-Oil leverer et omfattende utvalg av mineral- og syntetiske industrielle smøremidler som oppfyller alle kravene. Optimal smøring er garantert.

 

 

PRODUKT

Finn det du leter etter i katalogen vår.

KATALOG

Hvorfor næringsmiddel-smøremidler?

Forbrukersikkerhet er en av de viktigste fokusområder i hver produksjonsprosessen. Produktene er testet for helserisiko som kreftfremkallende effekter, forgiftning eller hudirritasjoner. Spesielt i mat- og farmasøytisk industri, kan sporadisk kontakt mellom smøremiddel og produktet ikke helt unngås.

For å gi noen eksempler:

• Kompressorer som blåser små mengder olje med trykkluft.
• Kjeder eller transportbånd som drypper smøremidler på de underliggende maskiner.
• Maskiner som lekker olje på grunn av uforutsette feil

Disse eksemplene viser at tilfeldig kontakt med næringsstoffer i mange faser av produksjonsprosessen kan skje, og er nesten umulig å utelukke. I slike situasjoner er bruk av ikke-giftige smøremidler av høy viktighet: Våre næringsmiddelgodkjente smøremidler. Våre H1-registrert produkter er ideelle i disse og andre tilfeller der tilfeldig kontakt med næringsmidler kan oppstå.

 

Les om våre næringsmiddelgodkjente produkter: Food Grade brochure